Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Uzaktan Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları


 
 

Öğrenci Katılımlı Değerlendirme

Akran değerlendirme

 
  • Öğrencilerin arkadaşlarını belirli ölçütler çerçevesinde değerlendirmesidir.
  • Öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarını karşılıklı olarak değerlendirmesi veya belirli bir öğrenci çalışmasının sınıftaki tüm öğrencilerce değerlendirilmesi şeklinde yapılabilir (Kutlu, 2007).
  • Akran değerlendirmesi yapılırken rubrik, kontrol listesi veya açık uçlu sorular kullanılabilir. 
  • Grup projelerinde kullanılabilecek bir akran değerlendirme formu örneği için tıklayınız.
metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
 
  • Aşağıda sınıf içinde gerçekleştirilen bir sunumun akran değerlendirilmesi yoluyla oylanması gösterilmiştir. Sınıftaki her öğrencinin sunum yapan öğrenciyi değerlendirebildiği bu örnek, teknolojiye dayanan bir akran değerlendirmesidir. Burada Edmodo platformu kullanılmış, oy verenlerin kimliği gösterilmemiştir. Bu şekilde, daha adil bir değerlendirme süreci gerçekleştirilebilir.
A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

Öz değerlendirme
 
  • Öz değerlendirme, öğrencilerin kendi çalışmaları hakkında eğitmen tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirme yapmalıdır.
  • Öğrenciler öz değerlendirme yaparak neler öğrendiklerini, nerelerde güçlük yaşadıklarını, zayıf ve güçlü yönlerini fark ederler.
  • Öğrenciler, yeterli performansın nasıl ve hangi ölçütlerle tanımlandığını anlar. Bu sayede öğrencilerin yeterliliği sağlama konusundaki motivasyonu artar.
  • Öğrenciler öğrenme süreci boyunca daha sık geri bildirim alabilirler.
  • Akran değerlendirmesinde olduğu gibi öz değerlendirmede de rubrik, kontrol listesi ve açık uçlu sorular kullanılabilir. Kutlu, Doğan ve Karakaya (2014) tarafından hazırlanan öz değerlendirme formundan uyarlanan örneklere ulaşmak için tıklayınız.