Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Uzaktan Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

                                                                                             


Tartışma Panosu Etkinliği

Genel Kurallar

 
Tartışma panosunda yaptığınız paylaşımlar anlamlı olmalı ve tartışmayı zenginleştirmelidir. Bunu sağlamanın çeşitli yolları vardır:
 • Tartışma konusuna ilişkin somut örnekler vermek, varsa ilgili tecrübelerinizi paylaşmak
 • Muhtemel uygulamaları ve sonuçları tartışmak
 • Panoda paylaşılan başka bir fikri eleştirmek, soru yöneltmek
 • Akranına yazdığını açıklamasını sağlayacak soru yöneltmek (… biraz daha ayrıntılı açıklar mısın?)
 • Farklı bir bakış açısı ya da yorum önermek
 • Tartışmaya ilişkin, kitap, başka bir dersin notu, web sitesi gibi kaynaklardan ilgili alıntılar yapmak

Bu etkinlikten haftalık puan alacaksınız. Puanlamanız aşağıdaki puanlama anahtarına göre yapılacaktır:
 
Değerlendirme Ölçütü Mükemmel İyi Orta Zayıf
Panoda paylaşılan cevapların zamanlaması ve sayısı 3-4 veya daha fazla cevap haftaya yayılarak paylaşılmıştır 2-3 cevap haftaya yayılarak paylaşılmıştır 2-3 cevap paylaşılmıştır ancak paylaşımlar haftaya yayılmamıştır 1-2 cevap paylaşılmıştır ve paylaşımlar haftaya yayılmamıştır
Tartışma konusuna ilişkin verilen okumaların tamamlandığının ve yeterli bilgi sahibi olunduğunun gösterilmesi Okumaların tamamlandığı ve özümsendiği, ilgili yerlerde verilen cevaplara dahil edilerek kanıtlanmıştır.  Okumaların tamamlandığı ilgili yerlerde verilen cevaplara dahil edilerek kanıtlanmıştır.  Ancak bazı yerlerde eksik öğrenmeler olduğu belirlenmiştir. Verilen okumalardan yapılan çıkarımlar cevaplara çok az yansımıştır. Verilen okumalardan yapılan çıkarımlar cevaplara yansımamıştır. Gönderilen cevaplar okumalarla ilgisizdir.
Gönderilen cevapların tartışmayı ilerletir nitelikte olması 3-4 ya da daha fazla cevap tartışmayı anlamlı şekilde ileri taşımıştır (örn. Önemli ilişkileri belirleme, yeni bir perspektif önerme) 1 ya da 2 cevap tartışmayı anlamlı şekilde ileri taşımıştır. 1 ya da 2 cevap, tartışmanın akışına orta derecede katkı sağlamıştır. Verilen cevaplar tartışmanın akışına hiç katkı sağlamamış ya da çok az sağlamıştır.
Puan 4 3 2 1

Örnek Gönderi Kuralları
 
 • Gönderiler haftaya eşit olarak dağıtılmalı, bir ya da iki güne yığılmamalıdır.
 • Gönderiler en az 1 kısa paragraf, en fazla 2 paragraf uzunluğunda olmalıdır.
 • Gönderiler “katılıyorum” veya “iyi fikir” tarzında kısa cevaplardan oluşmamalıdır. Bir cevaba neden katıldığınızı ya da katılmadığınızı haftalık okumalara da atıfta bulunarak açıklamalısınız.
 • Haftalık okumalara atıf vermeye çalışınız. Atıf yaptığınız makale bölümünün sayfa numarasını belirtiniz.
 • Yazım kurallarına dikkat ederek uygun ve nazik bir dil kullanınız.


Not: Bu içerik Purdue University Online Repository for Teaching and Learning sayfasından çevirilmiştir.