Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
 
Rubrikler
 

Aşağıdaki rubriği 1-2 sayfalık rapor, kompozisyon, uzun yanıtlı açık uçlu soru, ödev vb. gibi yazma gerektiren çalışmalara uyarlayarak puanlama yaparken kullanabilirsiniz (RCampus adresinden aslına uygun olarak çevrilmiştir).
 
  Başarısız Geliştirilmeli İyi Mükemmel
İçerik (%40) İçerik yetersiz ve eksik. Yazının ana fikri belirsiz. İçeriği desteklemek için örneklerden yararlanılmamış.  İçerik ikna edici ve kapsamlı değil. Ana fikre örtük olarak değinilmiş ancak ana fikir desteklenmemiş. Verilen örnekler konuyla ilgili değil.  İçerik kapsamlı ve ikna edici.
Ana fikir açık bir şekilde belirtilmiş.
Verilen örneklerle içerik zenginleştirilmiş.
İçerik kapsamlı, ikna edici ve doğru. Ana fikir açık bir şekilde belirtilmiş ve ana fikir desteklenmiş.
Verilen örnekler konuyla son derece bağlantılı, somut ve güncel.
Düzen ve Organizasyon (%30) Paragraflar ve fikirler arası geçişler kopuk. Yazının organizasyonu, verilmek istenen mesajın değerini azaltmış. Sonuç cümlesi yok. Yazıyı takip etmek güç. Paragraflar ve fikirler arası geçişler iyileştirilmeli. Sonuç cümleleri, metnin kalanından bağımsız. Metnin büyük kısmı açık, anlaşılır ve takibi kolay şekilde yapılandırılmış. Paragraflar ve fikirler arası geçişler belirgin. Sonuç cümleleri açık ve metnin kalanıyla bağlantılı. Metnin tamamı açık, anlaşılır ve takibi kolay şekilde yapılandırılmış. Paragraflar ve fikirler arası geçişler mantıksal bir akışta. Sonuç cümleleri mantıksal akışa uygun, açık ve metnin kalanıyla bağlantılı.
Dil ve Anlatım (%30) Metin çok sayıda dil bilgisi, noktalama ve yazım hatası içeriyor. Metin bazı dil bilgisi, noktalama ve yazım hataları içeriyor. Yazım yanlışı bulunmuyor. Çok az sayıda dil bilgisi ve yazım hatası bulunuyor. Metin; dil bilgisi, noktalama ve yazım hatası içermiyor.