Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Rubrikler
 
Yazma Becerisi Değerlendirme Rubriği
 
 

ESL KOMPOZİSYON PROFİLİ*

Eğer sınav kağıtları verilen konu ve türle ilgiliyse aşağıdaki kriter kullanılarak 25 üzerinden değerlendirilecektir. Eğer konu ve/veya türle ilgili değilse geçersiz kabul edilecek ve 25 üzerinden 1 puan verilecektir.

 
  Aralık Kriter
İçerik
7
7 Çok İyi:  Fikirler verilen konuyla ilgili eksiksiz geliştirilmiş
5 İyi:  Fikirler verilen konuyla ilgili iyi geliştirilmiş- bazı detaylar atlanmış
3 Orta:  Verilen konuyla ilgili sınırlı bilgi verilmiş- konu yeterince geliştirilmemiş
1 Zayıf:  Verilen konuyla ilgili çok sınırlı bilgi verilmiş ya da değerlendirmek için yeterli değil

Organizasyon
(Tür bazında ve
cümleler arası)
7

 
7 Çok İyi: Verilen türün tüm unsurlarını eksiksiz içermiş; cümlelerde ve cümleler arasındaki geçişlerde çeşitli bağlaçlar etkili bir şekilde kullanılmış- başlık ve paragraf başları belirtilmiş
5 İyi:  Verilen türün birçok unsurunu içermiş; cümlelerde ve cümleler arasındaki geçişlerde bağlaçlar bazı ufak hatalar veya tekrarlarla kullanılmış
3 Orta:  Verilen türün unsurlarını sınırlı düzeyde içermiş; cümlelerde ve cümleler arasındaki geçişlerde bağlaçlar sınırlı sayıda veya yoğun tekrarlarla kullanılmış
1 Zayıf: Verilen türün unsurlarını çok sınırlı düzeyde içermiş; cümlelerde ve cümleler arasındaki geçişlerde bağlaçlar çok sınırlı sayıda veya tekrarlanan hatalarla kullanılmış veya hiç kullanılmamış
Kelime Kullanımı
4
4 Çok İyi: yeterli kelime çeşitliliği içermiş - kelimeler doğru ve uygun kelime türleriyle etkin bir şekilde kullanılmış
3 İyi:   kelime çeşitliliği içermiş - kelimeler bazı hatalara rağmen doğru ve uygun kelime türleriyle kullanılmış-istenen anlam verilmiş
2 Orta: sınırlı kelime çeşitliliği içermiş – kelimelerin anlam ve tür seçimlerinde sıkça ve/veya tekrarlanan hatalar yapılmış- istenen anlam çoğunlukla verilememiş
1 Zayıf: İngilizce kelimelerin anlamı, türleri ve kullanımı yanlış uygulanmış- değerlendirmek için yeterli değil
Dil Bilgisi ve Cümle Yapısı
4
4 Çok İyi: Basit ve birleşik cümleler etkili kullanılmış- özne-yüklem uygunluğu, fiil zamanları, kelimelerin sayılabilirliği, kelime dizilişi, artikeller (a/an/the), zamirler ve edatların kullanımında az sayıda hata yapılmış
3 İyi: Basit ve birleşik cümle kullanılımında bazı uyumsuzluklar içermiş- özne-yüklem uygunluğu, fiil zamanları, kelimelerin sayılabilirliği, kelime dizilişi, artikeller (a/an/the), zamirler ve edatların kullanımında birkaç hata yapılmış
2 Orta: Basit ve birleşik cümle kullanılımında  önemli hatalar yapılmış- özne-yüklem uygunluğu, fiil zamanları, kelimelerin sayılabilirliği, kelime dizilişi, artikeller (a/an/the), zamirler ve edatların kullanımında çok sayıda hata yapılmış – iç içe girmiş cümleler yazılmış- verilmek istenen anlam karmaşık ya da anlaşılmıyor
1 Zayıf: Dil bilgisi ve cümle yapısı ve kurulumunda yeterlilik sağlanamamış- yoğun hatalar içeriyor-  verilmek istenen anlam anlaşılmıyor - değerlendirmek için yeterli değil
Yazım ve İmla Kuralları
3
3 Çok İyi:  Yazım ve imla kurallarına hakim - Yazım, noktalama ve büyük/küçük harf kullanımında birkaç hata mevcut ve düzgün bir el yazısı
2 İyi:  Yazım, noktalama ve büyük/küçük harf kullanımında bazı hatalar mevcut ve paragraf başları net belirlenmese de ödev okunaklı ve anlaşılır
1 Orta:  Yazım, noktalama ve büyük/küçük harf kullanımında birçok hata mevcut, paragraf başları belirlenmemiş ve el yazısının çok okunaklı olmaması sebebiyle anlatım karmaşık
0,5 Kötü:  Yazım ve imla kurallarına hiç uyulmamış- Yazım, noktalama ve büyük/küçük harf, paragraf başı kullanımında yoğun hatalar mevcut- anlaşılmaz el yazısı - değerlendirmek için yeterli değil
Geçersiz 1 Konu ve/veya türden bağımsız: verilen soruyu anlamakta ve/veya tamamlamakta başarısız
*Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi