Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Rubrikler
                

Grup Projesi Sunumu Değerlendirme Rubriği
Psikoloji 282: Stres ve Başa Çıkma (aslına uygun olarak çevrilmiştir)

Grup Projesi Sunumu
Bu çalışma kapsamında 4-5 kişilik gruplar halinde stres ve başa çıkma alanında ilginizi çeken en az 4 makalenin 30 dakikalık sunumunu yapmanız beklenmektedir. Bu grup çalışmasının amacı stres ve başa çıkma hakkında en güncel araştırmaları tanımanızı sağlamanın yanı sıra grup çalışması yürütebilme ve sözlü sunum yapabilme becerilerinizin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Çalışmanın amaçları:
  • Grup olarak konunuz hakkında derinlemesine araştırma yapma
  • Konunuzla ilgili en az 4 bilimsel makaleyi açık ve anlaşılır bir şekilde tartışarak konunuzu sınıfa anlatma
  • İlgi çekici bir sunum haline getirme
Sunumunuzu hazırlarken PsycInfo ve ilgili veri tabanlarından eriştiğiniz en az 7 araştırma makalesinden yararlandığınızı göstermelisiniz. Bunun yanında, makalelerden en az dördünün bulgularını sunumuzda tartışmanız beklenmektedir. Lütfen yararlandığınız kaynakları APA 7 sürümüne uygun olarak kaynakçanızda gösteriniz.

Sunumunuzu hazırlarken aşağıda yer alan rubrikteki kriterleri göz önüne alabilirsiniz.
 
Bilimsel araştırmaları yorumlayabilme
(45 puan)
Mükemmel İyi Zayıf
Bilimsel bir makalenin amacını açıklayabilme Konuyla ilgili 4 bilimsel araştırma makalesinin amacı tam ve doğru olarak açıklanmıştır Konuyla ilgili 2-3 bilimsel araştırma makalesinin amacı tam ve doğru olarak açıklanmıştır Konuyla ilgili 1 bilimsel araştırma makalesinin amacı tam ve doğru olarak açıklanmıştır
Bilimsel bir makalenin yöntemini açıklayabilme Konuyla ilgili 4 bilimsel araştırma makalesinin yöntemi tam ve doğru olarak açıklanmıştır Konuyla ilgili 2-3 bilimsel araştırma makalesinin yöntemi tam ve doğru olarak açıklanmıştır Konuyla ilgili 1 bilimsel araştırma makalesinin yöntemi tam ve doğru olarak açıklanmıştır
Bilimsel bir makalenin bulgularını açıklayabilme Konuyla ilgili 4 bilimsel araştırma makalesinin bulguları tam ve doğru olarak açıklanmıştır Konuyla ilgili 2-3 bilimsel araştırma makalesinin bulguları tam ve doğru olarak açıklanmıştır Konuyla ilgili 1 bilimsel araştırma makalesinin bulguları tam ve doğru olarak açıklanmıştır
İncelenen makalelerin güncelliği İncelenen 4 makale de araştırma konusunun güncel durumunu yansıtmaktadır. İncelenen 2-3 makale araştırma konusunun güncel durumunu yansıtmaktadır. İncelenen makalelerden yalnızca biri araştırma konusunun güncel durumunu yansıtmaktadır.
Dinleyicilerin sorularına cevap verebilme Grup, bütün sorulara tam ve doğru cevap vermiştir. Grup, gelen soruların yarısına tam ve doğru cevap verebilmiştir. Grup, gelen soruların yarısından azına tam ve doğru cevap verebilmiştir.
Sunum becerileri
(35 Puan)
     
Sunuşun ilgi çekiciliği Sunum boyunca grup, dinleyicilerin dikkatini toplayabilmiştir.  Sunumda belli bir süre sonra bazı dinleyicilerde dağılmalar gözlenmiştir. Sunum boyunca grup, dinleyicilerin tamamının ilgisini toplayamamıştır.
Çalışmaya bireysel katkı (20 puan)      
Akran değerlendirme puanları Akran değerlendirme formlarından alınan puanların grup ortalaması … puan ve üzeridir. Akran değerlendirme formlarından alınan puanların grup ortalaması …puan ve üzeridir Akran değerlendirme formlarından alınan puanların grup ortalaması …puanın altındadır.