Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Rubrikler
                                                                                             
 

DEŞİFRE DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ*
 
  Yetersiz
(3 puan)
Geliştirilebilir
(6 puan)
Yeterli
(10 puan)
Vak’a özeti
(10 puan)
-Danışanın danışmaya gelme sebebi belirtilmemiş
-Danışanın asıl probleminin ne olduğu belirtilmemiş
-Danışma için düşünülen amaçlar yazılmamış
-Danışanın danışmaya gelme sebebi belirtilmiş
-Danışanın asıl probleminin ne olduğu belirtilmemiş
-Danışma için düşünülen amaçlar kısmen yazılmış
 
-Danışanın danışmaya gelme sebebi belirtilmiş
-Danışanın asıl probleminin ne olduğu belirtilmiş
-Danışma için düşünülen amaçlar yazılmış
 
  Yetersiz
(10 puan)
Geliştirilebilir
(20 puan)
Yeterli
(30 puan)
Psikolojik danışma becerileri
(30 puan)
- Becerinin ne olduğu ve ne amaçla kullanıldığı açıklanmamış.
- Beceri açıklamalarında kaynak gösterilmemiş
 
- Becerinin ne olduğu ve ne amaçla kullanıldığı açıklanmış.
 
- Becerinin ne olduğu ve ne amaçla kullanıldığı açıklanmış.
- Beceri açıklamalarında kaynak gösterilmiş
 
  Yetersiz
(10 puan)
Geliştirilebilir
(20 puan)
Yeterli
(30 puan)
Değerlendirme
(30 puan)
-Danışmadaki güçlü ve geliştirilmesi gereken noktalarını fark edememiş
-Neden güçlü ve geliştirilmesi gereken noktalar olduğunu analiz edememiş
- Geliştirmesi gereken noktaların nasıl geliştirileceğini belirtmemiş
 
-Danışmadaki güçlü noktalarını fark etmiş

-Neden güçlü noktalar olduğunu analiz etmiş

- Geliştirmesi gereken noktalar olduğunu belirtmiş 
-Danışmadaki güçlü ve geliştirilmesi gereken noktalar fark edilmiş ve açıklanmış açıklar
-Neden güçlü ve geliştirilmesi gereken noktalar olduğu analiz edilmiş 
- Geliştirmesi gereken noktaların nasıl geliştirileceğini planlamış ve açıklamış 
  Yetersiz
(3 puan)
Geliştirilebilir
(6 puan)
Yeterli
(10 puan)
Kaynakça
(10 puan)
Kaynak gösterimi APA stilinde değil
 
Kaynak gösterimi APA stilinde fakat bazı hatalar mevcut Kaynak gösterimi APA stilinde
  Yetersiz
(3 puan)
Geliştirilebilir
(6 puan)
Yeterli
(10 puan)
Dilbilgisi- Anlaşılırlık
(10 puan)
Anlaşılması zor metin, dilbilgisi kuralları uygulanmamış, kelime seçimleri yerinde değil. Rapor dilinde yazılmamış
 
Anlaşılmada güçlükler, kelime seçiminde hatalar var. Kısmen rapor dilinde yazılmış Anlaşılır, dilbilgisi kurallarına uygun. Kelime seçimi doğru ve yerinde. Rapor dilinde yazılmış

* Hazırlayan: Dr. Öğretim Üyesi Bilge Sulak Akyüz / Bartın Üniversitesi