Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Rubrikler
                                         

DENEY RAPORU HAZIRLAMA RUBRİĞİ*
 
Kriter Başarısız Yeterli İyi Mükemmel
Giriş/Amaç1 Deneyin amacı rapor defterine yazılmamıştır. Deneyin amacı laboratuvar föyünden kısmen kopyalanarak yazılmıştır. Deneyin amacı laboratuvar föyünden birebir kopyalanarak yazılmıştır. Deneyin amacı laboratuvar föyünden birebir kopyalanmadan kendi cümleleriyle yazılmıştır.
Fiziksel Sabitler Tablosu2 Deneyde kullanılacak kimyasallar için fiziksel sabitler tablosu hazırlanmamıştır. Deneyde kullanılacak kimyasallar için istenilen fiziksel özelliklerden 2’den fazlası eksik yazılmıştır ya da güvenlik tehlikeleri hariç bütün fiziksel özellikleri içeren tablo hazırlanmıştır. Deneyde kullanılacak kimyasallar için istenilen fiziksel özelliklerden bir ya da iki tanesi (kimyasalların güvenlik tehlikeleri bu gruba dahil değildir) eksik yazılmıştır. Deneyde kullanılacak kimyasalların erime noktası, kaynama noktası (gerekliyse), yoğunluğu, molekül ağırlığı ve güvenlik tehlikelerini içeren bir tablo hazırlanmıştır.
Proses3 Deneyde uygulanacak deneysel süreci rapor defterine yazılmamıştır. Deneyde uygulanacak deneysel sürecin tamamına yakını ya da tüm adımları laboratuvar föyünden kopyalanarak yazılmıştır. Deneyde uygulanacak deneysel sürecin en az 3’te biri laboratuvar föyünden kopyalanarak yazılmıştır. Laboratuvar föyünden birebir kopyalanmadan deneyde yapılacakların hepsi tüm adımlarıyla yazılmıştır.
Gözlem Deney esnasındaki gözlemler rapor defterine yazılmamıştır. Deney esnasında yapılan işlemlerin en az yarısı yazılmamıştır. Deney esnasında yapılan işlemlerin en az üçte biri yazılmamıştır. Deney esnasında yapılan her şey tüm adımlarıyla yazılmıştır.
Sonuçlar Deney sonucu elde edilen veriler rapor defterine geçirilmemiştir ya da deney başarısız olsa da hiçbir veri laboratuvar defterine yazılmamıştır. Yapılan deneye özgü sonuçlarda hem matematiksel hatalar mevcuttur hem de elde edilen sonuçlar teorik veriyle karşılaştırılmamıştır. Yapılan deneye özgü sonuçlar eksizsiz belirtilmiştir, ama elde edilen sonuçlar teorik veriyle karşılaştırılmamıştır. Yapılan deneye özgü sonuçlar eksiksiz belirtilmiştir ve teorik veriyle karşılaştırılmıştır.
Tartışma Eğitmen tarafından hazırlanmış ve laboratuvar föyünde bulunan deneye özgü hiçbir soruya cevap verilmemiştir. Eğitmen tarafından hazırlanmış ve laboratuvar föyünde bulunan deneye özgü sorulardan birden fazlasına cevap verilmemiştir. Eğitmen tarafından hazırlanmış ve laboratuvar föyünde bulunan deneye özgü sorulardan en az bir tanesine cevap verilmemiştir. Eğitmen tarafından hazırlanmış ve laboratuvar föyünde bulunan deneye özgü bütün sorulara teoriye uygun ve 200 kelimeyi aşmayacak şekilde cevap verilmiştir.

1 Laboratuvar dersine girmeden önce yapılacak deneyin amacının laboratuvar defterine yazılması gerekmektedir.
2 Fiziksel sabitler tablosu; deneyde kullanılacak kimyasalların bazı fiziksel özelliklerini (erime noktası, kaynama noktası, güvenlik tehlikeleri, molekül ağırlığı, yoğunluk, vb.) bir tablo şeklinde laboratuvar dersine gelmeden önce hazırlanması gerekmektedir.
3 Laboratuvar dersine gelmeden önce yapılacak deney süreci laboratuvar defterine yazılması gerekmektedir.

*Hazırlayan: Dr. Hamza Dünya, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü