Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Rubrikler
                                         

PERFORMANS ÖDEVİ DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ*

Performans Ödevi (Madde Yazma ve Madde Analizi):

Her grup, ölçme ve değerlendirme dersinin konularından birisiyle ilgili çoktan seçmeli test maddeleri hazırlayacaktır. Hazırlanan maddeler, bir sınav formatında düzenlenecektir ve hazırlayan öğrencilerin kendi grupları dışında bu dersi alan öğrencilere uygulanacaktır (yaklaşık 80 öğrenci). Uygulanan maddeler üzerinde madde analizi yapılacaktır. Bu amaçla, madde analizi programı TAP kullanılacaktır. Hazırlanan rapor öğretim elemanına teslim edilecektir. Ödevin değerlendirilmesinde aşağıda yer alan rubrik (dereceli puanlama anahtarı) kullanılacaktır.


 
 
Değerlendirme Kriterleri Evet Kısmen Hayır
Madde, madde yazma ilkelerine uygun mu?      
Yazılan madde orijinal mi?      
Yazılan maddenin ayırıcılığı yüksek mi?      
Madde güçlük indeksi hesaplanmış mı?      
Madde ayırıcılık gücü hesaplanmış mı?      
Madde ayırıcılık gücü yorumlanmış mı?      
Madde güçlüğü ve ayırıcılığı ile ilgili yorumlar orijinal mi? (güçlük ve ayırıcılık düşük ise bunun olası sebepleri tartışılmış mı?)      
Çeldirici analizi yapılmış mı?      
Çeldirici analizi yorumlanmış mı?      
Çeldirici analizine ilişkin orijinal yorum geliştirilmiş mi? (işlemeyen çeldiricilerin sebebi ve çözüm önerisi getirmek gibi)      


 
*Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü