Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Rubrikler
                                         

BELİRTKE TABLOSU DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ*

Performans Ödevi:
Grup çalışması olarak öğrencilerden bir öğrenme eksikliklerini belirleme sınavı hazırlamaları istenmiştir. Öğrenciler, istedikleri bir ünite, tema veya öğrenme alanı belirleyerek bir belirtke tablosu hazırlayacak ve buna uygun bir sınav hazırlayacaktır. Performans değerlendirmesi için kullanılacak dereceli puanlama anahtarı şöyledir:
  • Belirtke tablosu hazırlama,
  • belirtke tablosunda ünite kazanımlarını ağırlıklandırabilme,
  • madde türü ve kazanım ilişkisini kurabilme,
  • ölçme araçlarının gerektirdiği ilkeleri uygulayabilme,
  • madde sayısı, süre ve öğrenci düzeyi gibi başlıkları dikkate alabilme.
 
  Çok iyi İyi Orta Zayıf
Belirtke tablosu hazırlama Belirtke tablosunun tüm bölümleri tamamlanmış ve doğru yapılmış. Belirtke tablosunun tüm bölümleri tamamlanmış ancak birkaç hata var. Belirtke tablosunun tüm bölümleri tamamlanmamış Belirtke tablosu doğru bir şekilde yapılmamış.
Ünite kazanımlarını ağırlıklandırabilme Ünite kazanımlarının ağırlıklandırması belirtke tablosuna doğru bir şekilde yansıtılmış.  Taksonominin dengeli bir şekilde ağırlıklandırlmasına özen gösterilmiş. Ünite kazanımlarının ağırlıklandırılmasında birkaç hata yapılmış. Taksonomi ağırlıklandırılması yapılmamış (Örneğin, bilgi, kavrama uygulama maddelerin sayısının dengeli olması gibi). Ünite kazanımlarının ağırlıklandırılmasına dikkat edilmeden maddeler dağıtılmış.  Taksonomi ağırlıklandırılması yapılmış. Kazanımların ve taksonominin ağırlıklandırılması yapılmamış.
Madde türü ve kazanım ilişkisini kurabilme Kazanımlara uygun, günlük hayatla ilişkilendirilmiş ve orijinal maddeler yazılmış Kazanımlara uygun, günlük hayatla ilişkilendirilmemiş maddeler yazılmış Kazanımlara uygun madde türleri seçilmiş ancak birkaç hata yapılmış. Kazanımlara uygun madde ürü seçilmemiş.
Ölçme araçlarının gerektirdiği ilkeleri uygulayabilme Ölçme araçlarının uygulanmasında hata yapılmamış ve orijinal maddeler oluşturulmuş. Ölçme araçlarının uygulanmasında hata yapılmamış. Ölçme araçlarının uygulanmasında birkaç hata yapılmış Ölçme araçları doğru bir şekilde uygulanmamış
Madde sayısı, süre ve öğrenci düzeyi gibi başlıkları dikkate alabilme Öğrenci düzeyine uygun, bir ders saatinde uygulanabilecek ve farklı ölçme araçlarını içeren bir sınav hazırlanmış. Öğrenci düzeyine uygun, bir ders saatinde uygulanabilecek yeterli bir sınav hazırlanmış. Öğrenci düzeyine uygun ancak bir ders saatinde uygulanamayacak bir sınav hazırlanmış. Öğrenci düzeyine uygun ve öğrenme eksikliklerini ölçebilecek bir sınav hazırlanmamış.

 
*HazIrlayan: Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü