Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Rubrikler
                                         

HOLİSTİK RUBRİK ÖRNEĞİ*

Performans Değerlendirme:
Öğrencilerden gruplar halinde bir performans değerlendirme aracı oluşturması istenecektir. Bu araçlar aşağıdaki dereceli puanlama anahtarına göre puanlanacaktır.
 
 
4: Çok İyi Seçilen yöntem kazanım ile örtüşmektedir. Yöntemin uygulanmasına ilişkin ilkelerde hata yoktur. Maddeler orjinaldir. Şekil ve düzen bakımından yeterlidir.
3: İyi Seçilen yöntem kazanım ile örtüşmektedir. Yöntemin uygulanmasına ilişkin ilkelerde hata yoktur. Şekil ve düzen bakımından iyidir ancak farklı maddelere yer verilmemiştir.
2: Orta Seçilen yöntem kazanım ile örtüşmektedir. Yöntemin uygulanmasına ilişkin ilkelerde birkaç hata vardır. Şekil ve düzen bakımından yeterlidir.
1: Kötü Seçilen yöntem kazanım ile örtüşmemektedir. Yöntemin uygulanması yanlıştır.

 
*Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü