Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Rubrikler

ARAŞTIRMA RAPORU RUBRİĞİ
 
Öğrencinin Adı ve Soyadı:
Değerlendirmeyi yapan(lar):
Değerlendirmeyi yapan(lar) imza:

Yönerge: Aşağıdaki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli olduğu göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.
       Çok iyi (4) İyi (3) Kabul edilebilir (2) Kabul edilemez (1) Puan
İçerik
(Araştırma problemi, yöntem, katılımcılar, veri toplama araçları, inandırıcılık, veri analizi, bulgu, sonuç, tartışma ve kaynaklar)

 
Araştırma çok boyutlu olarak ele alınmış. Amaca uygun olarak, doğru biçimde hazırlanmış. İçeriğin her boyutu değerlendirilmiş. Araştırma ile ilgili yeterli bilgi verilmiş, içerik iyi yapılandırılmış fakat sorun her boyutu ile ele alınmamış. İçeriğin boyutlarından ikisi eksik değerlendirilmiş. Araştırma konusu kısmen ele alınmış yeterli bilgi verilmemiş. İçeriğin boyutlarından beşi eksik değerlendirilmiş. Araştırma konusu yüzeysel olarak ele alınmış, bilgi yetersiz.
Çok boyutlu değerlendirme yok.
 
Yazım, Dil ve Anlatım Kurallarına Uygunluk
 
Alana ait özel isim, terim, simge vb. kullanımına dikkat edilmiş. Dil ve anlatım ile yazım ve imla kurallarına uyulmuş. Alana ait özel isim, terim, simge vb. kullanımına dikkat edilmiş. Dil ve anlatım ile yazım ve imla kurallarına kısmen uyulmuş. Alana ait özel isim, terim, simge vb. kullanımına dikkat edilmiş. Dil ve anlatım ile yazım ve imla kurallarına dikkat edilmemiş. Alana ait özel isim, terim, simge vb. kullanımına dikkat edilmemiş. Dil ve anlatım ile yazım ve imla kurallarına uyulmamış.  
Kaynak Kullanımı ve Kaynak Yazımı Araştırma için yeterince kaynağa ulaşılmış. Kaynakça kurallarına uygun biçimde, eksiksiz olarak yazılmış. Künye bilgileri doğru. Araştırma için yeterince kaynağa ulaşılmış. Kaynakça kurallarına uygun biçimde yazılmış ancak bazı eksiklikler var. Araştırma için yeterince kaynağa ulaşılmamış. Kaynakça kısmen kurallarına uygun yazılmış. Ancak bu yeterli değil. Araştırma için yeterince kaynağa ulaşılmamış. Kaynakça kurallarına uygun biçimde yazılmamış. Künye bilgileri doğru değil.  
Zamanında Teslim Rapor tüm ekleriyle birlikte zamanında teslim edilmiş. Rapor zamanında teslim edilmiş. Rapor zamanından sonra teslim edilmiş. Rapor teslim edilmemiş.  
Bilimsel Olarak Değerlendirme
 
Bilimsel bilgi hatası yapılmamış. Veriler güncel, ayrıntılı olarak verilmiş. Bilimsel bilgi hatası yapılmamış ancak veriler net ve yeterli değil. Bilimsel bilgi hatası var ve veriler yeterli değil. Bilimsel bilgi hatası yapılmış ve veriler güncel değil, ayrıntı yok ya da az.
 
 
Özgünlük Rapor orijinal bir şekilde yazılmış. Konu ile ilgili yeterli bilgi verilmiş. Soruna ilişkin farklı bakış açıları ile özgün çözüm önerileri sunulmuş. Rapor orijinal bir şekilde yazılmış fakat çözüm önerileri yeterli değil. Rapor orijinal bir şekilde yazılmamış. Sorun yüzeysel olarak ele alınmış. Yeterli bilgi yok. Çözüm önerileri yok ya da çok az.  
                                                                                                                                            Toplam Puan  
* Hazırlayan: Doç. Dr. Fatma ÜNAL, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD