Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Uzaktan Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları


 
 
Sınav/Quiz

Çevrimiçi sınavlar sürece ya da ürüne dayalı değerlendirme yapmak amacıyla kullanılabilir. Sürece dayalı değerlendirme yaparken derse başlarken veya konu sonunda quizler hazırlanabilir. Quizler:
 
  • hızlı uygulanan
  • hızlı puanlanan
  • ders esnasında değerlendirme yapmaya imkan veren ölçme araçlarıdır.
Quizler aynı zamanda, soru sıralamasını karıştırmaya ve verilen süreyi kısaltmaya imkan tanıyarak kopya çekme ihtimalini azaltır. Çevrimiçi quiz hazırlayabileceğiniz bazı ücretsiz uygulamalar:
 
Çevrimiçi sınavlarda çoktan seçmeli ve açık uçlu soru türleri kullanılabilir.

Soru hazırlarken dikkat edilecek hususları ve ilgili örnekleri inceleyebilirsiniz.

Yüz yüze eğitimden farklı olarak, uzaktan eğitimde alternatif değerlendirme yöntemleri tavsiye edilse de bazı durumlarda dersin doğası, öğrenci sayısı gibi faktörlerden dolayı, senkron sınav yapmanız gerekebilir. Bu durumda, senkron sınav uygulamalarında şu hususlara dikkat edilmelidir:

 
  • Her bir soru için gereken cevabı düşünerek sınav süresi belirlenmelidir. Örneğin, 20 çoktan seçmeli soruya 3 saat süre vermek uygun değildir.
  • Sınav formuna, akademik kopya yönetmeliğinin ilgili kısmı eklenmeli, sınav öncesinde öğrencilere hatırlatılmalıdır.