Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Uzaktan Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları


 
 

Tartışma Panosu/Forumlar

Tartışma panosu, belirli bir başlık çerçevesinde organize edilen çevrimiçi tartışma platformudur. Tartışma panosunda yazılı bir ürün ortaya konduğu için tartışma panosu üst düzey becerilerin ölçülmesine imkân sağlar. Bu yöntemde,
 
  • Öğrencilere bir ünite, konu, makale vb. hakkında kullandığınız ÖYS veya kullanılan diğer dış platformlar (örn. Edmodo, Blogger, Padlet) üzerinden açık uçlu soru yöneltilerek tartışma başlatılır.
  • Öğrenciler çevrimiçi ortamda soruya ve akranlarına cevap yazabilirler.
  • Tartışma panosu ödevi hazırlanırken, değerlendirme şekli, katılım kuralları, gönderilerde kullanılacak dil vb. hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.
  • Eğiticiler, düzenli aralıklarla sistemden bireysel katılımı ve tartışmanın derinliğini takip edebilir ve buradan topladıkları kanıtları not vermede kullanabilirler.
metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
Tartışma panosu etkinliğinde kullanılan bir soru örneği:

Akademik performansı etkileyen bir değişken belirleyiniz. Bu iki değişken arasındaki ilişkiyi temel alarak bir araştırma sorusu, bir tek uçlu hipotez yazınız. Her bir değişkenin işevuruk tanımını yapınız.

*Diğer arkadaşlarınızı cevaplarını okuyarak benzer cevaplar vermemeye dikkat ediniz.

 
Dr. Melike EĞER AYDOĞMUŞ
Hacettepe Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü

 
Başka bir tartışma panosu etkinliği ve değerlendirme rubriği örneği için tıklayınız.