Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Uzaktan Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları


 
                            
                                                                 

Performansa Dayalı Değerlendirme
 
Performans, öğrencinin edindiği kazanımlarla bir ürün ortaya koyarken gösterdiği çabadır. Üst düzey zihinsel süreç gerektiren performans aşağıdaki şekillerde olabilir:
 
  • Bir ürün meydana getirme (örn: laboratuvar raporu hazırlama, sesli kitap hazırlama veya sunum hazırlama)
  • Bir görevi tamamlama (örn: proje tamamlama, veri toplama ve istatistiksel analiz yaparak araştırma sorularını cevaplama)
  • Bir etkinlik yerine getirme (örn: piyano çalma veya danışanlarla görüşme yapma)
metin, vektör grafikler içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
Yönerge, performans değerlendirme görevinin önemli bir unsurudur. Yönergede verilen göreve dair süre, değerlendirme ölçütleri, kullanılacak kaynaklar ve kopya yönetmeliğine dair bilgiler bulunmalıdır. Aşağıda bazı performans değerlendirme görevi (yönerge ve rubrik) örnekleri sunulmuştur.


Örnekler: