Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular
Uzaktan Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları


 
 
Portfolyo

Portfolyo nedir, ne değildir?
 
 • Portfolyo, öğrencilerin belirli bir zaman aralığında yaptıkları performans dayalı ürünlerinin amaçlı seçilmiş bir temsilidir.
 
 • Portfolyoya öğrencinin dönem içerisinde hazırladığı her ürün eklenmez. Bunun yerine değerlendirilmek istenen beceriye yönelik bilgi veren ürünler seçilir. Dolayısıyla portfolyo, öğrenci çalışmalarından rastgele seçilmiş bir yığın değildir.
 
 • Amaçlarına göre derleme, sergileme ve değerlendirme portfolyoları olmak üzere çeşitlenmektedir.
metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Portfolyoya eklenebilecek ürün örnekleri

Portfolyonun amacıPortfolyoya eklenebilecek ürünler
Derleme: Öğrenme ve gelişim izlenirken kullanılır. Öğrencinin zayıf ve güçlü yanları belirlenir. Sürece dayalı değerlendirmede kullanılır.
 • Ürünün başlangıç ve sona yakın taslakları
 • Meydana getirilen son ürün
 • Geri bildirim raporları
 • Öğrenci gelişimi üzerine yazılı değerlendirmeler
 • Öz değerlendirme raporları
 • Hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesi
Sergileme: Genellikle dönem sonunda başarılı ürünlerin sergilenmesi amacıyla kullanılır. Öğrenci kendini en iyi yansıtan ürünleri seçer ve dosyaya ekler.
 • Öğrencinin en iyi/önemli çalışmalarından örnekler
 • Ödüller veya teşekkür belgeleri
 • Eğitmen ve akran yorumları
 • Ürünlerle ulaşılmış olan hedef kazanımların raporu
 • Çalışmaların güçlü yanları üzerine görüşler
 • Gelecek hedefleri
Değerlendirme: Öğrenme çıktılarına dayalı puanlama ve not verme amacıyla kullanılır.
 • Puanlanacak her konu, ünite veya başlığı iyi temsil eden ürünler
 • Test sonuçları ve sınav puanları
 • Eğitmen değerlendirme ve öz değerlendirme raporları
 • Rubrikler
Uzaktan Eğitimde Elektronik Portfolyolar

Uzaktan eğitimde avantajları oldukça öne çıkan elektronik portfolyoların sağladığı avantajlar:
 
 • Farklı ortam ve formatlarda toplanmış verilerin aynı portfolyoya eklenmesi mümkündür. Örneğin, video, ses kaydı, taranmış belge aynı dosya içerisinde saklanabilir.
 • Öğrenci çalışmalarının taslakları ve son hali bir portfolyoda bulunabilir. Böylece öğrencinin proje ya da dönem boyunca gelişimi ve eksikleri izlenebilir.
 • Dosyaların saklanması, taşınması ve güvenliği açısından kullanışlıdır.

Dijital ortamda portfolyo hazırlatma ve değerlendirme yapabileceğiniz platformlar:

Google Classroom: Yaygın kullanılan ücretsiz bir dijital sınıf oluşturma platformudur. Google Classroom ile oluşturduğunuz sınıf üzerinden öğrencilerin ödev ve içerik (doküman, sunu vb.) klasörleri kullanıcıların Google Drive hesapları üzerinde sistematik olarak depolanır. Google Classroom kullanım detayları için tıklayınız. 

Flipgrid: Bu platformda öğrenciler kısa videolar kaydeder ve birbirlerinin videolarına cevap verebilirler. Eğiticiler videoları izleyebilir, öğrencilere anlık geri bildirimlerde bulunabilir ve videolar üzerinden değerlendirme yapabilir. Adım adım flipgrid hesabı oluşturma ve kullanım detayları için tıklayınız.

Edmodo: Facebook benzeri bir arayüzle çalışan bu platformda, dijital sınıfınızı oluşturabilir, elektronik portfolyo hazırlatabilirsiniz.

 
 
E-portfolyoların Değerlendirilmesi

E-portfolyoların değerlendirilmesinde kullanılabilecek örnek bir rubrik için tıklayınız.