Adım Adım Uzaktan Ölçme
Nasıl ÖlçelimTemel KavramlarDijital Ölçme AraçlarıRubriklerUzaktan Eğitimde Ölçme AraçlarıSizden Gelen ÖrneklerSıkça Sorulan Sorular


Uzaktan Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları


 
 

Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirmenin temel ilkeleri, yüz yüze eğitimdeki ilkelerden farklı değildir. Öncelikle bu ilkeleri gözden geçirelim.
 
Uzaktan eğitimin doğasına uygun olarak, ölçme değerlendirme tekniklerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme, sürece yayılmış ve süreklilik arz eden nitelikte olmalıdır (Concord Consortium, 2002).

Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öne çıkan yöntem ve araçlar şöyle sıralanabilir:
 
Ölçme Değerlendirme Aracı/Yöntemi
 
 
Ödev 
 • Açık uçlu soru içeren ödevler
 • Raporlar, makaleler
Sınav/Quiz
 • Çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar
 • Açık uçlu çevrimiçi sınavlar
 • Take-home sınavlar
 • Quizler
Tartışma Panosu/Forumlar Uzaktan eğitimde derslere aktif katılımın izlenebileceği yöntemlerdir. metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
Performansa Dayalı Değerlendirme
 • Performans görevi
 • Bireysel projeler
 • Grup projeleri
 • Sunum
 • Laboratuvar uygulaması
 • Simülasyon
Portfolyo Elektronik portfolyo
Öğrenci Katılımlı Değerlendirme
 • Akran değerlendirme
 • Öz değerlendirme
 • Grup değerlendirme
Grup ve Bireysel Değerlendirme  
Bireysel değerlendirme  
Grup değerlendirmesi    
Değerlendirmenin Yapıldığı Zaman ve Format  
Senkron Sınavlar Bütün öğrenciler aynı süre içerisinde değerlendirilir. Kopya ihtimalini azaltır.
Asenkron Sınavlar Öğrenciler farklı zamanlarda sınavı tamamlar. Öğrenci bakımından esneklik sağlar ancak kopya davranışına karşı ek önlemler gerekir. Örneğin, soru havuzu oluşturmak, havuzdan paralel sınav formları oluşturmak gibi.